Viện Ngôn ngữ học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) kỷ niệm 50 năm ngày thành lập

15-05-2018

Sáng 14-5, Viện Ngôn ngữ học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam) tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập (14-5-1968/14-5-2018).

GS TS Nguyễn Văn Hiệp - Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học tại lễ kỷ niệm. (viettimes.vn

 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, GS, TS Nguyễn Văn Hiệp, Viện trưởng Viện Ngôn ngữ học cho biết, được thành lập trên cơ sở của Tổ Ngôn ngữ học, Tổ Thuật ngữ và Từ điển khoa học, 50 năm qua, Viện Ngôn ngữ học đã xác lập được tên tuổi là viện nghiên cứu chuyên ngành hàng đầu của đất nước, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu những vấn đề cơ bản về lý luận ngôn ngữ học và ứng dụng vào việc nghiên cứu tiếng Việt, các ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam, các ngôn ngữ trong khu vực và trên thế giới; góp phần vào công cuộc chuẩn hóa, bảo vệ, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt; cung cấp các luận cứ khoa học cho việc hoạch định chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước...

Chúc mừng những thành tựu nổi bật của Viện trong 50 năm qua, GS, TS Nguyễn Quang Thuấn, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam khẳng định, trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng về mọi phương diện với quốc tế, viện cần tiếp tục nghiên cứu sâu các trào lưu, lý thuyết hiện đại của thế giới, như: Ngôn ngữ học chức năng hệ thống, Ngôn ngữ học tri nhận, Ngôn ngữ học tạo sinh...với những cách tiếp cận mới, góc nhìn mới. Bên cạnh đó, Viện cần có những bước đi mạnh mẽ trong mở rộng quan hệ hợp tác, quốc tế hóa các ấn phẩm khoa học nhằm đưa ngành Việt ngữ học phát triển theo hướng hiện đại.


Theo Vân Hương - Báo QĐND


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2