[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 15 năm ngày thành lập Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong(26/7/2005 – 26/7/2020)

26-07-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong có tiền thân là Ban quản lý Dự án Thủy điện Bản Cốc thuộc Tổng Công ty xây dựng Hà Nội được thành lập ngày 26/07/2005 với số vốn điều lệ ban đầu là 100 tỷ đồng, gồm 5 công trình chính là Nhà máy Thủy điện Bản Cốc, Nhà máy Thủy điện Sao Va, Nhà máy Thủy điện Nhạn Hạc, tuyến đường dây 35/110KV nối từ các nhà máy thủy điện về lưới điện Quốc gia và Trạm biến áp công suất 100 MW, hoạt động theo hình thức BOO (Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh).

  Trên địa bàn huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An, Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong đầu tư các dự án: Nhà máy thủy điện Bản Cốc (công suất 18 MW) tại xã Châu Kim, Nhà máy thủy điện Sao Va (công suất 3 MW) tại xã Hạnh Dịch, Nhà máy thủy điện Nhạn Hạc (công suất 45 MW) tại xã Quế Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Theo chủ trương đa dạng hoá sở hữu, đa dạng hoá sản xuất, Tổng công ty xây dựng Hà Nội đã kêu gọi các thành phần kinh tế trong và ngoài quốc doanh góp vốn đầu tư dự án và Công ty cổ phần thuỷ điện Quế Phong được thành lập trên cơ sở đó. Các cổ đông sáng lập Công ty gồm : Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội, Công ty Tài chính Bưu điện, Công ty CP Lắp máy điện nước và Xây dựng, Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam, Công ty cổ phần Xây dựng Lũng Lô 2, Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Công Nghệ Hà Nội, Công ty TNHH Hoàng Long.

 Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty là đầu tư xây dựng các công trình thủy điện và sản xuất kinh doanh điện năng. Hiện tại Công ty mới chỉ có 2 Nhà máy đi vào hoạt động là Nhà máy Thủy điện Bản Cốc và Sao Va với tổng công suất lắp máy là 21MW tương đương với nguồn thủy điện vừa, điện lượng trung bình hàng năm là 90 triệu kWh, chiếm một phần rất nhỏ trong tổng sản lượng điện năng quốc gia là khoảng 55,3 tỷ kWh (2015). Ngày 11/07/2014, cổ phiếu của Công ty được niêm yết lần đầu trên sàn UPCoM.

* Tháng 8/2009 Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong đóng điện hòa lưới điện Quốc gia các công trình Nhà máy thủy điện Bản Cốc, Nhà máy thủy điện Sao Va, Tuyến đường dây tải điện 35/110kV dài 70km đưa điện từ Nhà máy thủy điện Bản Cốc, Nhà máy thủy điện Sao Va, Nhà máy thủy điện Nhạn Hạc hòa vào lưới điện Quốc gia, Trạm biến áp trung gian 35/110kV Truông Bành có công suất 80 MW phục vụ cho cả cụm dự án thủy điện Quế Phong và phục vụ cho đầu nối hòa lưới điện cho các dự án thủy điện khác trong khu vực phía Tây Nghệ An theo quy hoạch được duyệt. Hàng năm cung cấp cho lưới điện Quốc gia hàng trăm triệu KWh điện.

 

* Hiện tại Công ty Cổ phần Thủy điện Quế Phong đang triển khai các dự án:

 

- Nhà máy thủy điện Nhạn Hạc

- Dự án khu du lịch, dịch vụ (điều dưỡng) Cửa Lò phục vụ CBCNV và các chuyên gia nước ngoài: đang trong giai đoạn chuẩn bị.

Công ty cổ phần thủy điện Quế Phong

Địa chỉ:  Khối 4, TT Kim Sơn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An

 Website: http://www.thuydienquephong.com.vn/

 


TRUNG TÂM NIÊN LỊCH VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM (Tháng 7/2020)


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2