[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 16 năm ngày thành lập Cục Cứu hộ Cứu nạn, Quân đội nhân dân Việt Nam(9/8/2004 -9/8/2020)

09-08-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Cục Cứu hộ Cứu nạn trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam là cơ quan tác chiến đầu ngành tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu chỉ đạo toàn quân thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống thiên tai, cứu hộ - cứu nạn. Đặc biệt Cục thực hiện tốt chức năng là văn phòng thường trực của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, tham mưu cho Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và giúp Chính phủ chỉ đạo điều hành các bộ, ngành, địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trong 10 năm qua góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai sự cố gây ra..

Được thành lập vào ngày 9 tháng 8 năm 2004.

Từ năm 2004 đến nay, Cục Cứu hộ - Cứu nạn đã tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác ƯPSC, TT&TKCN, trong đó có các quyết định, quy chế, kế hoạch, nghị quyết, nghị định về công tác ƯPSC, TT&TKCN; chỉ đạo toàn quân thực hiện công tác ƯPSC, TT&TKCN; tham mưu đề xuất Tổng Tham mưu trưởng ký các quyết định về kiện toàn hệ thống tổ chức, mua sắm trang, thiết bị, phương tiện; thường xuyên duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ trực ban, chỉ huy điều hành các lực lượng tham gia TKCN trên phạm vi toàn quốc; tích cực, chủ động tổ chức tập huấn công tác ƯPSC, TT&TKCN cho các đơn vị quân đội cũng như các bộ, ngành Trung ương và địa phương; chỉ đạo các nhà trường, trung tâm xây dựng chương trình, tổ chức huấn luyện, đào tạo cán bộ, nhân viên TKCN; tham gia các cuộc diễn tập trong khu vực và quốc tế. Đặc biệt, tham mưu chỉ đạo ứng phó, xử lý tại chỗ nhiều tình huống phức tạp đạt hiệu quả cao, điển hình như: Trực tiếp chỉ huy tại hiện trường vụ cứu sập hầm thủy điện Đạ Dâng, tỉnh Lâm Đồng tháng 12-2014, cứu sống 12 người sau 4 ngày xảy ra sự cố. Trong hơn 15 năm kể từ ngày thành lập, Cục Cứu hộ - Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo ứng phó và xử lý hiệu quả hơn 40.000 vụ việc, cứu gần 60.000 người.

 

 

Với những thành tích đã đạt được trong quá trình phát triển, Cục Cứu hộ - Cứu nạn đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, Huân chương Chiến công hạng Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 6 cờ thi đua xuất sắc của Bộ Tổng Tham mưu và 13 Bằng khen các cấp.

Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Tổng tham mưu)

 

 

TRUNG TÂM NIÊN LỊCH VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM (Tháng 8/2020)


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2