[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 35 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (3/7/1985 – 3/7/2020)

03-07-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty Cổ phần Than Núi Béo là một công trình hợp tác hữu nghị giữa Liên Xô (cũ) và Việt Nam, do Liên Xô thiết kế và đầu tư xây dựng. Mỏ được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 214-CT ngày 3/7/1985.

Năm 1987 bắt đầu khởi công xây dựng Mỏ (các công trình xây dựng cơ bản ban đầu). Tháng 8 - 1988, Bộ Mỏ & Than có quyết định số 1019 - NL - TCCB - LĐ ngày 24 - 8 - 1988 thành lập Mỏ Than Núi Béo trực thuộc công ty than Hòn Gai.

 Năm 1996 Mỏ than Núi Béo độc lập trực thuộc Tổng công ty than Việt Nam theo Nghị định số 27/CP ngày 06/05/1996 của Chính phủ; Quyết định số 2603/QĐ - TCCB ngày 17/09/1996 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp; Quyết định số 886-TVN/HĐQT ngày 27/05/1996 của HĐQTTVN.

Tháng 10 năm 2001 Theo quyết định số 405/QĐ - HĐQT của Hội đồng quản trị TVN, mỏ than Núi Béo đổi tên thành Công ty than Núi Béo.

Ngày 30/11/2005 Bộ Công nghiệp có Quyết định số 3936/QĐ-BCN v/v phê duyệt phương án và chuyển công ty than Núi Béo thành công ty cổ phần Than Núi Béo và đến ngày 1 tháng 4 năm 2006 Công ty than Núi Béo chính thức chuyển thành Công ty cổ phần Than Núi Béo nay là Công ty cổ phần Than Núi Béo - Vinacomin.

Từ  những gian nan, thử thách đã trải qua, công ty Than Núi Béo đã tạo được những thành quả thật đáng tự hào trên bước đường phát triển của mình, Than Núi Béo đã biến cái không thể thành cái có thể, biến những thách thức, khó khăn thành thuận lợi, cơ hội để phát triển sản xuất. Trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Núi Béo đã bốc xúc hơn 270 triệu mét khối đất đá, khai thác gần 50 triệu tấn than nguyên khai, luôn bảo toàn và phát triển vốn sản xuất, góp một phần vào sự phát triển chung của ngành than và tỉnh Quảng Ninh.

Với nhiều nỗ lực, cố gắng, trong năm 2016 Công ty đã hoàn thiện thi công lò ngầm thông gió mức +36 đến -30 và hoàn thiện nối thông với lò ngầm vận tải mức +20 đến -50. Trải qua hơn 30 năm công ty có tốc độ phát triển sản xuất kinh doanh ngày càng tăng mạnh qua từng năm, bắt đầu từ năm 2002 cho đến năm 2015. Hiện nay, Công ty cổ phần than Núi Béo - Vinacomin là một doanh nghiệp thành viên hạch toán độc lập, là Công ty con của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, có tư cách pháp nhân đầy đủ theo pháp luật Việt Nam, có con dấu riêng, mở tài khoản tại các Ngân hàng trong nước & Quốc tế.

Trải qua 35 năm xây dựng và phát triển, Công ty đã được những thành tựu cao quý như: Nhà nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới" (2005); 01 Huân chương lao động hạng nhất dành cho (Công ty, Công đoàn Công ty);  03 Huân chương lao động hạng nhì (Công ty, Đảng ủy Công ty, Công đoàn Công ty) và nhiều lần được Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ LĐTB & XH, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tặng Cờ và Bằng khen.

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN NÚI BÉO – VINACOMIN

Địa chỉ:  Số 799 - Lê Thánh Tông - Thành Phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh.

Website http://www.nuibeo.com.vn

 


TRUNG TÂM NIÊN LỊCH VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM (Tháng 7/2020)


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2