[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 41 năm ngày thành lập Viện phim Việt Nam (22/9/1979 – 22/9/2020)

22-09-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Viện phim Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 343/CP ngày 22/9/1979 của Hội đồng Chính phủ với tên gọi ban đầu là Viện Tư liệu Phim Việt Nam (nay là Viện phim Việt Nam). Ngày 28/5/2008, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2388/QĐ-BVHTTDL quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện phim Việt Nam.

 

Ngày 22/9/1979 Hội đồng Chính phủ ra quyết định số 343 – CP thành lập Viện tư liệu phim Việt Nam (nay là Viện phim Việt Nam) thuộc Bộ văn hóa – Thông tin (nay là Bộ văn hóa Thể thao và Du lịch) với chức năng lưu chiểu, lưu trữ phim và bảo quản các tư liệu điện ảnh, nghiên cứu lý luận, công nghệ điện ảnh, khai thác phổ biến các tư liệu điện ảnh theo quy định của pháp luật. Sự kiện này không những đánh dấu bước phát triển quan trọng của công tác lưu trữ hình ảnh động tại Việt Nam mà còn thể hiện sự quan tâm, đánh giá cao của Đảng và Nhà nước đối với giá trị của phim lưu trữ - di sản văn hóa hình ảnh động quốc gia.

Viện phim Việt Nam là đơn vị sự nghiệp có thu, thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng lưu chiểu phim, lưu trữ phim và bảo quản các tư liệu điện ảnh; nghiên cứu lý luận, công nghệ lưu trữ điện ảnh; khai thác và phổ biến các tư liệu điện ảnh theo quy định của pháp luật.

Với xuất phát điểm chỉ là một Phòng Tư liệu phim của Cục Điện ảnh được thành lập năm 1965, trải qua một giai đoạn chiến tranh chống Mỹ khốc liệt, tiếp đến chiến tranh Biên giới 1979,  tư liệu điện ảnh luôn nằm trong tình thế cấp bách phải sơ tán, di chuyển nhiều nơi (Khu ATK Tuyên Quang, Kho H9 Đà Lạt). Không có kho phim cố định, điều kiện bảo quản phim lưu trữ thời kỳ này khá thô sơ, lạc hậu phòng ốc, cơ sở làm việc phải đặt nhờ các đơn vị trong ngành như Hãng tài liệu khoa học trung ương, Cục Điện ảnh…lực lượng cán bộ mỏng, trang thiết bị bảo quản phim thiếu thốn, nhưng đội ngũ lưu trữ viên đã vượt qua khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết. Sức mạnh đoàn kết của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức thời kỳ đầu đã tạo nên một truyền thống tốt đẹp của Viện, trở thành yếu tố quan trọng, đặt nền móng vững chắc cho một đơn vị lưu trữ điện ảnh lớn mạnh sau này.

Năm 1982, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự giúp đỡ của các Bộ, Ngành, cơ quan Trung ương và Hà Nội, Viện Tư liệu phim Việt Nam được khởi công xây dựng tại 115 Ngọc Khánh (nay là 523 Kim Mã - Ba Đình – Hà Nội) và được hoàn thành đi vào sử dụng từ năm 1989, đúng vào dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Viện. Kể từ đây, Viện Tư liệu phim Việt Nam chính thức có một trụ sở mới, phim tư liệu, vật liệu gốc được quy về một mối, được bảo quản, lưu trữ trong điều kiện nhiệt độ, độ ẩm đạt chuẩn, việc phục vụ công tác nghiên cứu, sáng tác điện ảnh của ngành được thuận lợi và hiệu quả hơn.

Trải qua hơn 40 năm xây dựng, hình thành và phát triển, qua 7 đời Viện trưởng (Phan Trọng Quang, Trịnh Mai Diêm, Hoàng Thanh, Trần Luân Kim, Hoàng Như Yến, Nguyễn Thị Lan, Đào Quốc Hùng) tập thể lãnh đạo và công nhân viên chức Viện phim Việt nam luôn là một đơn vị mạnh của ngành điện ảnh, một cơ sở lưu trữ hình ảnh động uy tín trên cả nước với trụ sở chính đặt tại 523 Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội, Phân Viện tại Thành phố Hồ Chí Minh: Trung tâm Nghiên cứu và Lưu trữ điện ảnh số 7 Phan Kế Bính – Quận 1, Kho lưu trữ phim 87 Điện Biên Phủ - Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh và Khu lưu trữ hình ảnh động quốc gia (cơ sở 2 tại Hà Nội) mới đưa vào hoạt động tại Thạch Thất – Hà Tây.

VIỆN PHIM VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 523 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Website http://vienphim-vfi.org.vn/

 

 


TRUNG TÂM NIÊN LỊCH VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM (Tháng 9/2020)


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2