[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 61 năm ngày thành Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (06/08/1959 - 06/08/2020)

06-08-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (1959) trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. Biểu diễn nghệ thuật cổ điển Opera, Ballet và các tác phẩm Đương đại.

Ngày 06/8/1959, Bộ Văn hóa quyết định thành lập Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam với 114 nghệ sỹ, đánh dấu sự ra đời của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam sau này. Ngày 05/6/1961, Dàn hợp xướng được thành lập với 120 nghệ sỹ, Dàn nhạc giao hưởng và dàn hợp xướng được gọi tên là Đoàn Giao Hưởng Hợp Xướng Quốc gia Việt Nam. Ngày 7/5/1964, Bộ Văn hóa quyết định thành lập Nhà hát Giao hưởng hợp xướng ca vũ kịch Việt Nam khi ấy có thêm đoàn Múa.

Năm 1978, Nhà hát Giao hưởng Hợp xướng, Ca, Vũ, Kịch Việt Nam được đổi tên thành Nhà hát Nhà hát Giao hưởng Hợp xướng Nhạc Vũ Kịch Việt Nam. Năm 1985, trước yêu cầu phát triển của Nghệ thuật Ballet và Opera để đáp ứng với sự hội nhập thế giới và phát triển đất nước, Nhà hát Giao hưởng Hợp xướng Nhạc Vũ Kịch Việt Nam chính thức đổi tên thành Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam với chức năng biểu diễn loại hình nghệ thuật Nhạc kịch và Vũ Kịch.

Trải qua hơn 50 năm xây dựng và trưởng thành qua các chương trình nghệ thuật của Nhà hát mang đậm chất nghệ thuật hàn lâm Opera và Ballet của thế giới và của Việt Nam với chất lượng nghệ thuật biểu diễn đạt trình độ ngang tầm quốc tế.

Trong hơn 60 năm hình thành và phát triển Nhà hát Nhạc vũ kịch, Nhà hát đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng một số thành tích cao quý như: Huân chương Lao động hạng III năm 1989; Huân chương Lao động hạng II năm 1999; Huân chương Lao động hạng Nhất 2009; Huân chương Độc lập hạng Ba năm 2014; Huân chương Lao động hạng II lần thứ 2 năm 2019; Nhiều cán bộ, diễn viên được tặng Bằng khen, Giấy khen, và các danh hiệu cao quý khác của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các ban, ngành..

NHÀ HÁT NHẠC VŨ KỊCH VIỆT NAM

Địa chỉ: 11 Ngõ Núi Trúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội

Website: https://nhahatnhacvukichvietnam.com

 


TRUNG TÂM NIÊN LỊCH VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM (Tháng 8/2020)


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2