[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 61 năm thành lập Học viện Hành chính Quốc gia (29/5/1959 – 29/5/2020)

29-05-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Học viện Hành chính Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập hạng đặc biệt, trực thuộc Bộ Nội vụ; là trung tâm quốc gia thực hiện các chức năng đào tạo, bồi dưỡng năng lực, kiến thức, kỹ năng về hành chính, về lãnh đạo, quản lý cho cán bộ, công chức, viên chức; đào tạo nguồn nhân lực; nghiên cứu khoa học hành chính và tư vấn cho Bộ Nội vụ trong lĩnh vực hành chính và quản lý nhà nước

Mốc son đầu tiên của Học viện Hành chính Quốc gia được tính từ ngày 29/5/1959 với Nghị định số 214-NV do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phan Kế Toại ký về việc thành lập Trường Hành chính. Trường trực thuộc Bộ Nội vụ, có nhiệm vụ huấn luyện cán bộ chính quyền cấp huyện. Đồng chí Tô Quang Đẩu – Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm Hiệu trưởng.

Khi mới thành lập, Trường đặt cơ sở ở thôn Phù Lưu, xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, Trường đã mở khóa huấn luyện đầu tiên cho 216 cán bộ chính quyền cấp tỉnh, huyện. Khóa học khai giảng ngày 16/10/1959 và bế giảng ngày 16/01/1960. Phó Thủ tướng Phan Kế Toại đã khai giảng và bế giảng khoá học. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính phủ: Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt, Trần Hữu Dực đã tới thăm và giảng bài cho khóa học.

 

 

 

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phan Kế Toại, người chỉ đạo thành lập Trường Hành chính (tháng 5/1959)

 

Ngày 29/9/1961, theo yêu cầu nhiệm vụ mới, cần phải có một trung tâm đào tạo cán bộ chính quyền các cấp từ cơ sở đến trung ương, Chính phủ đã quyết định đổi tên Trường Hành chính thành Trường Hành chính Trung ương (Nghị định số 130-CP của Chính phủ). Và trụ sở của Trường Hành chính Trung ương được xây dựng trên khu đất rộng 15.000 m2 tại Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. Ngày 18/5/1961, công trình được khởi công xây dựng; ngày 25/4/1962 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Địa điểm này là trụ sở Học viện Hành chính Quốc gia hiện nay.

Khi đế quốc Mỹ mở rộng chiến tranh ra miền Bắc, từ tháng 9/1965 tới cuối năm 1968, Trường sơ tán về xã Đông Côi, huyện Thuận Thành, tỉnh Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Ninh). Tại đây, Trường tiếp tục mở các lớp bồi dưỡng cán bộ chính quyền cấp huyện, phục vụ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

 

 

 

Cán bộ, giảng viên và học viên khóa 25 tại nơi sơ tán (xã Đông Côi, Thuận Thành, Hà Bắc, năm 1966)

 

Từ giữa năm 1972, Chính phủ chủ trương tách phần chính quyền ra khỏi Bộ Nội vụ đưa sang Văn phòng Nội chính Phủ Thủ tướng. Bộ Nội vụ thời gian này chỉ làm công tác thương binh – xã hội, nên Trường chỉ tiến hành đào tạo, bồi dưỡng (ĐTBD) cán bộ thương binh – xã hội. Ở miền Nam, tháng 5/1974, Trường Cán bộ chính quyền miền Nam được thành lập tại chiến khu miền Đông do đồng chí Nguyễn Ngọc Sắt (tức Ba Linh) làm Hiệu trưởng. Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước, ngày 30/10/1976, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 213-CP thành lập Phân hiệu Trường Hành chính Trung ương tại miền Nam. Phân hiệu trực thuộc Ban Tổ chức của Chính phủ, đặt tại địa điểm Học viện Quốc gia Hành chính của nguỵ quyền Sài Gòn cũ, số 10 đường 3-2, quận 10, TP. Hồ Chí Minh (cơ sở Học viện Hành chính quốc gia ngày nay). Phân hiệu do đồng chí Doanh Thắng Lung (tức Ba Lung) và Nguyễn Ngọc Sắt (tức Ba Linh) làm Phân Hiệu phó (không có Phân Hiệu trưởng).

Ngày 30/3/1977, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 81/CP chuyển Trường Hành chính Trung ương từ trực thuộc Bộ Nội vụ sang trực thuộc Ban Tổ chức của Chính phủ. Trường Hành chính Trung ương tiếp tục nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ chính quyền phục vụ công cuộc hoà bình xây dựng đất nước.

Ngày 30/8/1977, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 231-CP chuyển Trường Hành chính Trung ương từ Ban Tổ chức của Chính phủ sang trực thuộc Phủ Thủ tướng. Trường có nhiệm vụ huấn luyện, bồi dưỡng các cán bộ quản lý nhà nước cao cấp ở các cơ quan trung ương; các chủ tịch, phó chủ tịch, uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện và tương đương; cán bộ phụ trách các sở, ty của tỉnh, thành phố; cán bộ làm công tác tổ chức ở cấp tỉnh, thành phố; cán bộ làm công tác giảng dạy ở các Trường Hành chính (nay là Trường Chính trị) các tỉnh và thành phố. Theo Quyết định trên, Trường Hành chính Trung ương có các phân hiệu phụ trách các khu vực:

- Phân hiệu Trường Hành chính Trung ương đóng tại Hà Nội chịu trách nhiệm ĐTBD cán bộ cho các tỉnh phía Bắc.

- Phân hiệu Trường Hành chính Trung ương đóng tại TP. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm ĐTBD cán bộ cho các tỉnh phía Nam (B2 cũ).

- Phân hiệu Trường Hành chính Trung ương đóng tại Đà Nẵng chịu trách nhiệm ĐTBD cán bộ cho các tỉnh miền Trung (khu 5 cũ). Song, trong thực tế Trường Hành chính Trung ương mới chỉ có hai Phân hiệu tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Dương Văn Phúc – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, ngày 12/5/1980, Hội đồng Chính phủ ban hành Quyết định số 142-CP sáp nhập Trường Hành chính Trung ương và Trường Kinh tế Trung ương thành Trường Hành chính và Kinh tế Trung ương. Giáo sư Mai Hữu Khuê – nguyên Hiệu trưởng Trường Kinh  tế – Kế hoạch được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng.

 

 

 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình chúc mừng GS.TS. Nguyễn Đăng Thành được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

 

Ngày 01/8/2014, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông báo số 2933/TB-BNV về việc phân công TS. Trần Anh Tuấn – Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ phụ trách, điều hành Học niện Hành chính Quốc gia kể từ ngày 05/8/2014.

 

 

 

TS. Đặng Xuân Hoan, Ủy viên Thư ký Hội đồng Quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 – 2021, giữ chức vụ Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia

 

Ngày 05/7/2017, sáp nhập Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trực thuộc Bộ Nội vụ về Học viện Hành chính Quốc gia dựa trên Quyết định số 949/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 05/7/2017 về việc giải thể Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trực thuộc Bộ Nội vụ.

Ngày 23/01/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định số 05/2018/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia. Đây là một mốc quan trọng đối với Học viện, bởi lẽ từ 2007 – 2017 (10 năm), Học viện chưa có quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.

 

 

 

 

Trong 61 năm qua, Học viện đã tổ chức bồi dưỡng về năng lực quản lý Nhà nước cho hàng chục vạn lượt cán bộ, công chức, viên chức; lực lượng vũ trang (LLVT); doanh nghiệp Nhà nước. Nhiều người trong số họ đã trở thành cán bộ lãnh đạo, chủ chốt của Đảng và Nhà nước, của Bộ, ngành, địa phương. Tới năm 2017, đã có hàng chục nghìn sinh viên, hàng nghìn thạc sĩ và hàng trăm tiến sĩ tốt nghiệp, cung cấp cho hệ thống chính trị và xã hội nhân lực chất lượng cao về quản lý công.

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là đào tạo, bồi dưỡng về năng lực hành chính, lãnh đạo, quản lý, cho đội ngũ cán bộ tinh hoa, cán bộ chiến lược các cấp, tăng cường nghiên cứu khoa học để làm tốt công tác tư vấn, tham mưu cho Đảng và Nhà nước là những nhiệm vụ Học viện quyết tâm thực hiện trong thời gian tới để luôn xứng đáng là trung tâm quốc gia về đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đào tạo nguồn nhân lực cho bộ máy Nhà nước, hệ thống chính trị và xã hội, đáp ứng yêu cầu của nền hành chính kiến tạo, hiện đại, hội nhập và khởi nghiệp; phấn đấu trong thời gian gần, là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ngang tầm khu vực và thế giới.

 

 

 

HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

Địa chỉ: 77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà nội.

Website: https://www1.napa.vn/

 


TRUNG TÂM NIÊN LỊCH VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM (Tháng 5/2020)


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2