529_CT COn duong moi New Way h1.JPG

NewWay Group: Không ngừng nỗ lực

20-08-2012

(Niên lịch) Được thành lập ngày 22 tháng 8 năm 2005, Công ty CP Phát triển Con Đường Mới (NewWay Group) không ngừng nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu trở thành một trong những công ty tiên phong thực hiện chuyên nghiệp hóa và hiện đại hóa trong lĩnh vực tư vấn giáo dục, đào tạo ở Việt Nam. Hiện nay, Công ty đã triển khai thành công hệ thống trường mầm non Hoàng Gia, trường mầm non đầu tiên ở Việt Nam chú trọng phát triển các năng lực trí tuệ và kỹ năng sống cho trẻ thông qua hệ thống bài tập được thiết kế theo qui trình khoa học, thực tế và hiệu quả. Trẻ được trải nghiệm trong mối quan hệ giàu tương tác để hình thành phẩm chất và năng lực của chính mình

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 142 của 157 trang (1565 bài)Đầu<...141142143144145...>Cuối
Content2 (mobil)
content2