493_Tinh Phu Tho h1.jpg

Tỉnh Phú Thọ: 121 năm xây dựng và phát triển

05-09-2012

(Niên Lịch) Tỉnh Phú Thọ là một trong những chiếc nôi của loài người. Hàng nghìn năm qua, từ khi vua Hùng dựng nước Văn Lang cho đến ngày nay, địa bàn Phú Thọ đã trải qua biết bao đổi thay về địa danh và địa giới hành chính.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 142 của 173 trang (1722 bài)Đầu<...141142143144145...>Cuối
Content2 (mobil)
content2