350_h4.jpeg

Tháng 7 có hơn 900 doanh nghiệp hoạt động trở lại

08-08-2012

Nguồn tin từ Tổng cục Thuế cho hay trong tháng Bảy, cả nước đã có 937 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, chủ yếu là doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Điều này cho thấy hoạt động của doanh nghiệp đã có dấu hiệu khả quan hơn.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 175 của 181 trang (1804 bài)Đầu<...171172173174175...>Cuối
Content2 (mobil)
content2