956_Binh Long h1.jpg

Thị xã Bình Long phấn đấu xứng tầm khu vực kinh tế động lực của tỉnh Bình Phước

09-08-2012

Thị xã Bình Long (Bình Phước) được thành lập theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 11/8/2009 của Chính Phủ có tổng diện tích 12.628,56 ha với 57.590 nhân khẩu. Về địa giới hành chính: Phía Bắc giáp huyện Lộc Ninh, phía ��ông, Tây, Nam giáp huyện Hớn Quản. Thị xã Bình Long có 6 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 4 phường An Lộc, Hưng Chiến, Phú Thịnh, Phú Đức và 2 xã Thanh Lương, Thanh Phú.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 180 của 188 trang (1874 bài)Đầu<...176177178179180...>Cuối
Content2 (mobil)
content2