0_vingroup-03.jpg

Tổng tài sản Vingroup tăng chóng mặt sau 10 năm

03-06-2019

Tổng tài sản trên báo cáo tài chính của Vingroup tăng 4.682,8%, từ 6.021 tỷ đồng năm 2008 lên 287.974 tỷ đồng năm 2018.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 3 của 189 trang (1890 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2