0_cotec.jpg

Cotec Group kỷ niệm 25 năm thành lập

10-05-2018

Ra đời từ năm 1993, Cotec ban đầu là một công ty tư vấn trực thuộc TCT Fico (Bộ Xây dựng) ngày 05-5-2018, Tập đoàn Cotec đã kỷ niệm 25 năm thành lập.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 3 của 169 trang (1687 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2