0_dien-luc-thanh-hoa.jpg

PC Thanh Hóa - 55 năm gìn giữ "sứ mệnh"

16-10-2019

Hơn 55 qua, Công ty Điện lực Thanh Hóa luôn nỗ lực cung cấp đủ điện ổn định, đảm bảo an toàn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo đảm quốc phòng- an ninh cho tỉnh Thanh Hóa.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 6 của 203 trang (2027 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content2 (mobil)
content2