0_den-neon.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm – 19.01.2019 – Kỷ niệm 104 năm Georges Claude phát minh đèn neon sử dụng trong các biển quảng cáo, năm 1915

19-01-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Georges Claude (1870 – 1960) sinh tại Paris. Ông là một kỹ sư công nghiệp chuyên nghiên cứu về khí đốt. Năm 1902 ông đã hoàn thiện công nghệ khí hóa lỏng và vào năm 1910 ông đã phát minh ra đèn nê-ông, mẫu đèn đầu tiên của loại đèn huỳnh quang sau này.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 1 của 13 trang (125 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2