Cửa hàng phần cứng tại Louisville kỷ niệm 100 năm phục vụ

05-01-2018

Highlands Hardware có nguồn gốc ban đầu là cửa hàng thức ăn vào năm 1918, nhưng đã phát triển thành một cửa hàng phần cứng đáng tin cậy và năm nay kỷ niệm trọn một thế kỷ phục vụ. Chủ sở hữu hiện tại, Mike Fleitz đã tiếp quản cửa hàng cách đây ba năm và tự hào về việc giữ được truyền thống cung cấp dịch vụ khách hàng đặc biệt theo cách mà các tập đoàn lớn không làm được như thế.

Highlands Hardware có nguồn gốc ban đầu là cửa hàng thức ăn vào năm 1918, nhưng đã phát triển thành một cửa hàng phần cứng đáng tin cậy và năm nay kỷ niệm trọn một thế kỷ phục vụ. Chủ sở hữu hiện tại, Mike Fleitz đã tiếp quản cửa hàng cách đây ba năm và tự hào về việc giữ được truyền thống cung cấp dịch vụ khách hàng đặc biệt theo cách mà các tập đoàn lớn không làm được như thế.


Benjamin Kang - Nienlich.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2