0_untitled(1).bmp

Tập đoàn hơn 100 năm tuổi Nintendo hồi sinh nhờ Pokemon Go

20-07-2016

Giá trị vốn hóa của Nintendo hiện tại thậm chí lớn hơn cả Netfix – với chỉ 42,32 tỉ USD trong phiên giao dịch ngày thứ 2 nhờ thành công của Pokemon Go.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 23 của 23 trang (221 bài)Đầu<...212223
Content2 (mobil)
content2