0_B1224-TCKT-005.jpg

Lịch sử 140 năm của Nhà thờ Đức Bà tại Sài Gòn

17-07-2017

Nhà thờ Đức Bà, còn gọi là Nhà thờ chính tòa Đức Bà Sài Gòn (tên chính thức: Vương cung thánh đường chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội) đang trùng tu lần thứ 3, sau gần 1,5 thế kỷ hiện diện tại Sài Gòn - TP.HCM.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 3 của 8 trang (77 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2