0_chuyen_ve_chiec_bon_tieu_nam_tron_100_nam_tuoi.jpg

Chuyện về chiếc bồn tiểu nam tròn 100 năm tuổi

21-04-2017

Vào tháng này một trăm năm trước, bồn tiểu gây tranh cãi của Marcel Duchamp được ra mắt. Theo Kelly Grovier, nó sẽ làm thay đổi nghệ thuật mãi mãi.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 4 của 9 trang (81 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2