0_thap-Eiffel.jpg

Tháp Eiffel - Niềm tự hào của người Pháp

26-03-2017

Hơn một trăm năm nay hình ảnh nước Pháp và Thủ đô Paris gắn liền với tháp Eiffel. Người ta không thể hình dung Paris mà lại không có tháp Eiffel.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 5 của 9 trang (81 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2