0_pencil.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm – 30.03.2019 – Kỷ niệm 161 năm viết chì đầu tiên có gắn cục gôm, năm 1858

30-03-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) M��u viết chì đầu tiên có gắn cục gôm (Cục tẩy) nơi đầu là do Hyman Lipman ở Philadelphia chế ra năm 1858.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 8 của 23 trang (221 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content2 (mobil)
content2