0_Dmitri-Mendeleev-Contribution-Featured.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm – 06.03.2019 – Kỷ niệm 150 năm Dmitri Ivanovich Mendeleev tạo ra phiên bản đầu tiên của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, năm 1869

06-03-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Vào trước năm 1869 người ta đã phát hiện được khá nhiều nguyên tố hóa học, thế nhưng người ta vẫn chưa biết giữa các nguyên tố liệu có mối quan hệ gì với nhau không. Nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu , tìm ra cách phân loại các nguyên tố nhưng chưa ai tìm được nguyên tắc phân loại đúng đắn nên quy luật thay đổi tính chất của các nguyên tố vẫn còn là một câu đố.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 9 của 23 trang (221 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content2 (mobil)
content2