0_eli.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm – 14.03.2019 – Kỷ niệm 225 năm Eli Whitney phát minh ra máy tách hạt bông, năm 1794

14-03-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Eli Whitney (8 tháng 12 năm 1765 - 8 tháng 1 năm 1825) là một nhà phát minh người Mỹ nổi tiếng với việc phát minh ra bông gin. Đây là một trong những phát minh quan trọng của Cách mạng Công nghiệp và định hình nền kinh tế của Antebellum South.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 1 của 5 trang (43 bài)12345>Cuối
Content2 (mobil)
content2