0_may-gat.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 17.05.2019 - Kỷ niệm 216 năm Richard French và T. J. Hawkins phát minh ra máy gặt lúa và ngũ cốc năm 1803

17-05-2019

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Máy gặt cơ khí hoặc máy gặt là một thiết bị cơ khí, bán tự động thu hoạch cây trồng. Máy gặt đập cơ khí và những loại máy gặt sau này là một phần quan trọng trong nông nghiệp cơ giới hóa và là một đặc điểm chính quyết định năng suất nông nghiệp.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 1 của 5 trang (47 bài)12345>Cuối
Content2 (mobil)
content2