0_General_BensInPhilly_PAFA_03.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 09.5.2018 - 264 năm ra mắt tờ báo minh họa những câu chuyện tin tức bằng hoạt hình đầu tiên tại Mỹ

09-05-2018

KYLUC.VN -Tạp chí hoạt hình đầu tiên xuất hiện trên tờ báo của Ben Franklin vào ngày 9 tháng 5 năm 1754. Nó xuất hiện như là một phần của một bài xã luận của Franklin bình luận về 'tình trạng tan rã hiện tại của các thuộc địa Anh.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 1 của 3 trang (25 bài)123>Cuối
Content2 (mobil)
content2