0_cc4.jpg

Sự Kiện Kỷ Niệm - 07.10.2018 - Kỷ niệm 212 năm Ralph Wedgwood phát minh ra giấy than (1806)

07-10-2018

(WORLDKINGS.ORG - Kyluc.vn) Vào ngày này năm 1806, một nhà phát minh người Anh Ralph Wedgwood phát minh ra giấy than đầu tiên trên thế giới. Phát minh của ông là một công cụ để giúp người mù có thể viết.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 3 của 5 trang (47 bài)Đầu<12345>Cuối
Content2 (mobil)
content2