0_thongtinhanquoc-chua-bulguksa.jpg

Phật Quốc Tự - Di sản thế giới ngàn năm tuổi tại Nhật Bản

21-07-2017

Bulguksa (Phật quốc tự) - ngôi chùa gần 1300 tuổi được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1995 thực sự là một di sản kiến trúc Phật giáo ấn tư���ng.

Content1 (mobil)
content1
Trang 1 của 2 trang (13 bài)12>Cuối
Content2 (mobil)
content2