0_borgundstave.jpg

Kỳ lạ nhà thờ bằng gỗ không dùng đinh tồn tại suốt hơn 800 năm

19-05-2017

Chỉ xây bằng cột và ván gỗ, nhà thờ tồn tại suốt hơn 800 năm cùng với thời gian. Ngày nay, nhà thờ này trở thành bảo tàng mở cửa đón khách tới tham quan.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 2 của 2 trang (19 bài)Đầu<12
Content2 (mobil)
content2