0_ngan-hang.gif

Italy sẽ cung cấp 6,5 tỷ euro giải cứu ngân hàng lâu đời nhất thế giới

29-12-2016

Chính phủ Italy có khả năng sẽ cung cấp khoản cứu trợ 6,5 tỷ euro (6,8 tỷ USD) để giải cứu ngân hàng lớn thứ ba nước này, Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS) khỏi nguy cơ phá sản.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 2 của 2 trang (16 bài)Đầu<12
Content2 (mobil)
content2