0_bai-hoc-thanh-cong-tu-thuong-hieu-ca-phe-starbucks.jpg

Lịch sử hình thành và phát triển thương hiệu cà phê Starbucks

07-11-2016

Quán cà phê Starbucks đầu tiên được thành lập tại số 2000 Western Avenue (Seattle, Washington) vào ngày 30 tháng 3 năm 1971 bởi 3 người: Giáo viên tiếng Anh Jerry Baldwin, giáo viên lịch sử Zev Siegl, và nhà văn Gordon Bowker.

Content1 (mobil)
content1
Trang 4 của 4 trang (39 bài)Đầu<1234
Content2 (mobil)
content2