Huế công bố sản phẩm du lịch mới

27-07-2017

Để đẩy mạnh phát triển du lịch, đa dạng hóa sản phẩm du lịch tại tỉnh TT-Huế, sáng 25/7, TP Huế đã tổ chức chương trình giới thiệu ý tưởng sản phẩm, tour du lịch mới.

Tại hội nghị, có 7 sản phẩm tour du lịch gắn liền với du lịch biển, đầm phá, suối thác, làng nghề truyền thống được các công ty du lịch trình bày. Những ý tưởng độc đáo nhằm khai thác tối đa nguồn lực du lịch của địa phương đã được giới thiệu.

Bên cạnh đó, các nhà quản lý cũng tiếp thu những kiến nghị của doanh nghiệp để có cơ chế, chính sách, giải pháp hợp lý nhằm tạo điều kiện về cơ chế cho doanh nghiệp trong phát triển sản phẩm, tour du lịch, đồng thời hỗ trợ trong công tác quảng bá sản phẩm với khách du lịch.


Theo Liên Thủy - Quốc Phương (VTV8)


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2