0_a1-7.jpg

Mỗi ngày một phát minh (5): Phát minh Robot mới trong nông nghiệp giải quyết các thiếu nhân lực tại Canada

24-07-2018

IDEAS+ - Trong các vườn ươm cây và nhà kính xung quanh BC, những công nhân có công việc là nh��t và trồng cây trong chậu cả ngày, gây thương tích và mất thời gian trong công việc mà bây giờ có thể được giảm bớt với những phát minh của robot.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 3 của 67 trang (662 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2