0_kinet.png

Microsoft khai tử Kinect giá 150 USD vì chẳng ai mua, Apple thì làm được điều ngược lại

26-10-2017

Nghiên cứu ra công nghệ từ 8 năm trước, nhưng Microsoft thả trôi đẩy kinect tới chỗ chết, Apple mua lại đội ngũ làm Kinect để ứng dụng lên iPhone X thì "người ngóng em trông".

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 4 của 46 trang (460 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2