0_Phat-trien-thuong-hieu-che-Shan-tuyet.jpg

Phát triển thương hiệu chè Shan tuyết

21-02-2020

Huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang hiện có trên 1.300 ha chè Shan tuyết, được trồng chủ yếu ở các xã Sinh Long, Hồng Thái và Sơn Phú.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 5 của 83 trang (828 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2