wCyC7XXBGKE.jpg

Lịch sử xe hơi trong 100 năm qua

15-10-2016

Hơn 100 năm qua, chiếc xe 4 bánh đã qua những bước phát triển vượt bậc, kể từ những mẫu xe đầu tiên Ford Model T năm 1908 cho đến những mẫu xe đại diện cho các xu hướng phát triển của công nghiệp ôtô như xe hybrid, rồi xe điện… Xem video để thấy sự thay đổi của những chiếc xe ô tô trong suốt 100 năm qua.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 59 của 59 trang (590 bài)Đầu<...56575859
Content2 (mobil)
content2