0_nienlich_wowtime_FPT-xay-truong-nuoi-day-1-000-em.jpg

FPT xây trường nuôi dạy 1.000 em nhỏ mồ côi do Covid-19

17-09-2021

Chưa đầy 24 giờ từ khi có ý tưởng, ông Trương Gia Bình quyết định FPT mở trường nuôi dạy 1.000 trẻ nhỏ mất cha mẹ bởi dịch Covid-19 đến khi khôn lớn.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 1 của 296 trang (2951 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2