6 công việc kinh doanh được trả lương cao nhất năm 2016 - 2017

04-12-2016

Dưới đây những công việc liên quan đến kinh doanh được trả lương cao nhất năm 2016 - 2017 được xếp hạng bởi College Salary Report.

 
1. Giám đốc ngân sách: Giám đốc ngân sách có trách nhiệm giám sát ngân sách được thực hiện như thế nào trong một tổ chức và cố gắng để cân bằng ngân sách, thậm chí tạo ra thặng dư.
 
Mức lương trung bình với 10 năm kinh nghiệm: 113.000 USD.
 

2. Giám đốc tài chính: Giám đốc tài chính thường dẫn dắt một đội nhóm tài chính trong việc tạo ra các kế hoạch chiến lược liên quan đến tài chính của công ty; bao gồm kế toán, phân tích và dự báo tài chính.

Mức lương trung bình với 10 năm kinh nghiệm: 115.000 USD.

 

Ảnh minh họa: CNBC 

 

3. Giám đốc kế toán và báo cáo tài chính: Giám đốc của kế toán và báo cáo tài chính chịu trách nhiệm quản lý một đội ngũ các chuyên gia tài chính để hoàn thành tất cả các công việc liên quan đến kế toán và tài chính của công ty.

Mức lương trung bình với 10 năm kinh nghiệm: 122.000 USD

 

4. Giám đốc kiểm toán nội: Giám đốc kiểm toán nội bộ làm việc với các nguồn lực nội bộ công ty và nhân viên để đánh giá và tối ưu hóa các chức năng tài chính.

Mức lương trung bình với 10 năm kinh nghiệm: 140.000 USD

 

5. Kế toán trưởng: Kế toán trưởng phụ trách các phòng ban kế toán của tổ chức. Họ có trách nhiệm cho các hoạt động kế toán của công ty và chức năng báo cáo tài chính.

Mức lương trung bình với 10 năm kinh nghiệm: 176.000 USD

 

6. Giám đốc đầu tư: Chịu trách nhiệm huy động vốn và đàm phán các thương vụ đầu tư thay mặt cho công ty của họ.

Mức lương trung bình với 10 năm kinh nghiệm: 176.000 USD

 


Theo Nhung Anh (Theo cnbc) - VietQ.vn


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2