Công ty cổ phần Xây dựng Điện (VNECO9), 18 năm xây dựng hệ thống tải điện

30-10-2013

(Kỷ lục Vietkings) Công Ty CP Xây dựng Điện VNECO 9 là doanh nghiệp có uy tín và kinh nghiệm 18 năm trong lĩnh vực xây dựng điện, khách sạn và du lịch, trong đó, xây dựng điện là sức mạnh chủ yếu và là lĩnh vực làm nên thương hiệu VNECO 9.


Công Ty CP Xây dựng Điện VNECO 9 là doanh nghiệp có uy tín và kinh nghiệm 18 năm trong lĩnh vực xây dựng điện, khách sạn và du lịch, trong đó, xây dựng điện là sức mạnh chủ yếu và là lĩnh vực làm nên thương hiệu VNECO 9.
Những dấu son trong lịch sử doanh nghiệp:

  • Ngày 25/10/1995, tổng đội Xây lắp Điện 3 được thành lập theo Quyết định số 1118 ĐVN/XLĐ3-TCCB-LĐ của giám đốc công ty xây lắp điện 3 trên cơ sở hợp nhất đội Xây lắp Điện 11, đội Xây lắp Điện 5 và đội Xây lắp Trạm 2.
  • Ngày 18/5/1999 tổng đội Xây lắp Điện 3 được chuyển thành xí nghiệp Xây lắp Điện Nha Trang là đơn vị có tư cách pháp nhân không đầy đủ, hạch toán phụ thuộc, trực thuộc công ty xây lắp điện 3 theo Quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 18/5/1999 của tổng công ty Xây dựng Công nghiệp Việt Nam.
  • Ngày 10/5/2003, công ty Xây lắp Điện 3.9 được thành lập trên cơ sở tổ chức lại xí nghiệp Xây lắp Điện Nha Trang theo Quyết định số 2418 QĐ/XLĐ3-TH ngày 10/05/2003 của tổng giám đốc công ty Xây lắp Điện 3.
  • Ngày 20/11/2007, phát hành thành công cổ phiếu ra thị trường chứng khoán, với mã chứng khoán là VE9.
  • Từ sau cổ phần hóa, công ty đã thắng thầu nhiều công trình lớn như nhà máy Nhiệt điện Diezel Phú Quốc, trạm Biến áp 110kV Ninh Hải, kết nối lưới điện Mỏ Cày – Bến Tre và khoảng vượt sông Hàm Luông, ĐZ 220kV Hàm Thuận – Phan Thiết, ĐZ 220kV Bà Rịa – Vũng Tàu.Nhân kỷ niệm 18 năm ngày thành lập doanh nghiệp, trung tâm Niên lịch - Tổ chức Kỷ lục Việt Nam kính chúc quý doanh nghiệp tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp để phát triển thịnh vượng về mọi mặt trong thời gian tới.

Ngày thành lập: 25/10/1995Trung tâm Niên lịch Việt Nam
Tổ chức Kỷ lục Việt Nam


Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2