Top 10 Trường Đại học tốt nhất thế gi��́i năm 2019

28-03-2019

NIENLICH.VN - Best Global Universities Ranking của tạp chí CEOWORLD đo lường tầm ảnh hưởng toàn cầu, phản hồi của nhà tuyển dụng, phản hồi của người làm việc, tỷ lệ vị trí việc làm, đủ điều kiện nhập học, chuyên môn và danh tiếng học thuật, để xếp hạng 500 tổ chức trên 54 quốc gia.

 

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Cedric Weber / Shutterstock.com

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) đã được xếp hạng số 1 trên thế giới trong Top 500 trường đại học toàn cầu, theo tạp chí CEOWORLD xếp hạng Đại học 2019, so với năm ngoái khi nó được xếp ở vị trí thứ hai. Tạp chí CEOWORLD đã xếp hạng 500 trường đại học ở Hoa Kỳ và 53 quốc gia. Top 10 trong danh sách bao gồm MIT, Stanford, Cambridge, Harvard, Oxford, Caltech, Princeton, UChicago, ETH Zurich - Thụy Sĩ và Đại học College London. Sáu trường đại học Hoa Kỳ nằm trong số 10 trường đại học hàng đầu thế giới.

Đại học California - Los Angeles chiếm vị trí thứ 11, tiếp theo là Đại học California - Berkeley (số 12) và Imperial College London (số 13). Trong khi đó, Đại học Johns Hopkins xếp thứ 14 trong tạp chí CEOWORLD xếp hạng các trường đại học tốt nhất thế giới năm 2019.

Đại học Cornell đứng ở vị trí thứ mười lăm, tiếp theo là Đại học Pennsylvania (thứ 16), Đại học Columbia (thứ 17), Đại học Duke (thứ 18) và Đại học Yale, xếp thứ 19.

Trong số 500 trường đại học trên thế giới năm 2019, Đại học California - San Francisco xếp thứ 20. Best Global Universities Ranking của tạp chí CEOWORLD đo lường tầm ảnh hưởng toàn cầu, phản hồi của nhà tuyển dụng, phản hồi của người làm việc, tỷ lệ vị trí việc làm, đủ điều kiện nhập học, chuyên môn và danh tiếng học thuật, để xếp hạng 500 tổ chức trên 54 quốc gia.

Phương pháp chung Xếp hạng Đại học 2019 trên tạp chí CEOWORLD.

Bảng xếp hạng dựa trên bảy thước đo chính về chất lượng và danh tiếng. Điểm tổng thể (100%) là tổng của:

1. Ảnh hưởng toàn cầu nhận được (20%) 
2. Phản hồi của nhà tuyển dụng (20%) 
3. Phản hồi của người làm việc (10%) 
4. Tỷ lệ vị trí công việc (10%) 
5. Đủ điều kiện nhập học (10%) 
6. Chuyên ngành (10%) 
7. Danh tiếng học thuật (20%) 

Để thiết lập danh sách, CEOWORLD đã thu thập thông tin và số liệu thống kê từ các nguồn, nghiên cứu và khảo sát công khai. Bảng xếp hạng đo lường chất lượng giáo dục, vị trí công việc của sinh viên tốt nghiệp, phản hồi của nhà tuyển dụng, phản hồi của người làm, mà không dựa vào đệ trình dữ liệu của tổ chức đó.

Danh sách 10 Đại học tốt nhất của Tạp chí CEOWORLD:

 

Duy Khang - NIENLICH.VN


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2