29462015_104619S100_kho-du-lieu-cua-facebook-2.jpg

Kho dữ liệu khổng lồ của Facebook

02-10-2015

Kho dữ liệu khổng lồ của Facebook, nơi lưu trữ mỗi lượt "đăng" và "thích" của người dùng nằm ở phía bắc Thụy Điển, cách Bắc Cực 112km.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 220 của 241 trang (2406 bài)Đầu<...216217218219220...>Cuối
Content2 (mobil)
content2