0_77777_VEFF.jpg

Quốc tang nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười trong 2 ngày 6 và 7 tháng 10

04-10-2018

Tang lễ nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười tổ chức theo nghi thức Quốc tang. Trong hai ngày 6 và 7/10, các công sở, nơi công cộng treo cờ rủ và ngừng hoạt động vui chơi giải trí.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 4 của 234 trang (2340 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2