0_Google-Doodles-vinh-danh-banh-mi-Viet-Nam-tren-tra.jpg

Google Doodles vinh danh bánh mì Việt Nam trên trang chủ

25-03-2020

Ngày 24/3/2011, kỷ niệm 9 năm từ Bánh mì đã được đưa nguyên bản vào từ điển Oxford. Hôm nay, ngày 24/3/2020, biểu tượng của Google đã đổi thành bánh mì của Việt Nam.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 4 của 292 trang (2911 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2