0_bv-Mount-Alvernia-1-1376200308_500x0.jpg

Nửa thế kỷ bệnh viện thánh duy nhất ở Singapore

26-11-2019

Mount Alvernia là một trong 10 bệnh viện lớn ở Singapore, bệnh viện truyền giáo duy nhất ở đảo quốc sư tử nên không đặt nặng vấn đề lợi nhuận.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 6 của 285 trang (2848 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content2 (mobil)
content2