0_01(1).jpg

Cotana Group kỷ niệm 25 thành lập

02-06-2018

Từ một công ty nhỏ bé, Cotana Group dần mở rộng quy mô với nhiều đơn vị thành viên, liên doanh, liên kết với nước ngoài hoạt động trong nhiều lĩnh vực của ngành xây dựng ...

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2