125312_9-11-201654-3850-1478660788.png

Vingroup vào Top 10 doanh nghiệp phát triển bền vững năm 2016

10-11-2016

Vingroup thuộc nhóm dẫn đầu trong danh sách 100 doanh nghiệp được Hội đội doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững, SSC và liên Bộ bình chọn.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2