Tập đoàn Hoa Sen sẽ phát hành cổ phiếu ESOP trong năm tới và thay đổi địa điểm trụ sở

08-11-2016

Hiện trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 của Hoa Sen, nguồn thặng dư vốn cổ phần cuối năm tài chính còn 551 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên đến gần 1.600 tỷ đồng.

 

 

Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo, ngày 11/11 tới đây CTCP Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán HSG) sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên niên độ tài chính 2016 – 2017. Ngày giao dịch không hưởng quyền 10/11/2016.

Nội dung cuộc họp nhằm thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2016-2016; phương án phân chia lợi nhuận; báo cáo và đề xuất các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2016-2017; báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư của Tập đoàn.

Ngoài ra, HĐQT cũng thông qua đề xuất phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động (ESOP) trong niên độ tài chính 2016-2017 cùng những nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Niên độ tài chính 2015-2016, Tập đoàn Hoa Sen đạt 17.892 tỷ đồng doanh thu, tăng 450 tỷ đồng so với cùng kỳ tương ứng mức tăng nhẹ 2% và vượt 21% kế hoạch doanh thu năm (14.820 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế thu về trên 1.501 tỷ đồng, vượt 127% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm (660 tỷ đồng).

Hiện trên báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 của Hoa Sen, nguồn thặng dư vốn cổ phần cuối năm tài chính còn 551 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên đến gần 1.600 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Hoa sen cũng đề xuất chủ trương thay đổi địa điểm đặt trụ sở công ty, ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu khảo sát, lựa chọn địa điểm và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan.


Theo Infonet


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2