Công ty cổ phần Cầu 12: Xứng danh đơn vị 3 lần đạt danh hiệu Anh hùng

15-08-2012

(Niên Lịch) Công ty Cổ phần cầu 12-cienco1 (BJSC12-Cienco1) thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 - Bộ GTVT thành lập ngày 17 - 8 - 1952, là đơn vị xây dựng cầu đầu tiên của Việt Nam.

Trải qua hai cuộc kháng chiến và quá trình tái thiết đất nước, (BJSC12-Cienco1) đã sửa chữa, khôi phục và xây dựng mới hàng trăm cây cầu, góp phần quan trọng vào việc giữ liền mạch máu giao thông và phục hồi kinh tế đất nước.

Bước vào thời kỳ đổi mới từ năm 1986 đến nay, (BJSC12-Cienco1) luôn luôn là đơn vị tiên phong đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ, trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, thắng thầu và xây dựng nhiều công trình giao thông có quy mô lớn, kỹ thuật cao trong phạm vi cả nước và ở nước ngoài.

Tiến độ và chất lượng công trình luôn được (BJSC12-Cienco1) đặt lên tiêu chí hàng đầu. Nhiều công trình do (BJSC12-Cienco1) thi công đã được đánh giá là cong trình có chất lượng cao, mỹ thuật đẹp. Hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000. Tốc độ tăng trưởng bình quân 10 năm từ năm 1994 đến 2003 đạt 20%.

Là doanh nghiệp Nhà nước hạng 1, ngày nay trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, (BJSC12-Cienco1) đã chuyển đổi thành Công ty cổ phần, không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống là một đơn vị đã được Đảng và Nhà nước tặng 3 lần danh hiệu Anh hùng và nhiều phần thưởng cao quý khác.

(BJSC12-Cienco1) cam kết xây dựng và bảo vệ thương hiệu, phấn đấu trở thành công ty hàng đầu của Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng giao thông, dân dụng và công nghiệp.

TN


Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2