[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 60 năm thành lập Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng (15/06/1960 – 15/06/2020)

15-06-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty cổ phần bia Hà Nội – Hải Phòng tiền thân là Xí nghiệp Nước đá Việt Hoa được thành lập ngày 15 tháng 6 năm 1960 theo quyết định số 150/ QĐUB của UBHC Thành phố Hải Phòng theo hình thức Công ty hợp doanh.

Cty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng thành lập ngày 15/6/1960 với cái tên ban đầu là XN Nước đá Việt Hoa, chuyên sản xuất nước đá. Năm 1978 đổi tên thành XN Nước ngọt Hải Phòng. Sau đó, XN Nước ngọt Hải Phòng thay đổi chiến lược mặt hàng, chuyển từ sản xuất nước ngọt, rượu các loại sang sản xuất bia. Lấy mặt hàng bia làm sản phẩm chính, sản xuất thử mặt hàng bia theo dây chuyền “mini” rồi đầu tư xây dựng, lắp đặt dây chuyền sản xuất bia có công suất 1 triệu lít/năm. Đây cũng là dây chuyền sản xuất bia đầu tiên của thành phố Hải Phòng. Năm 1993 UBND thành phố Hải Phòng đã quyết định đổi tên nhà máy bia nước ngọt Hải Phòng thành Nhà máy bia Hải Phòng (Quyết định số 81/QĐ-TCCQ ngày 14/1/1993). Đến năm 1995 thực hiện chủ trương về đổi mới doanh nghiệp Nhà nước, UBND thành phố Hải Phòng đã có quyết định đổi tên Nhà máy bia Hải Phòng thành Công ty bia Hải Phòng (Quyết định số 1655 QĐ/ĐMDN ngày 4/10/1995).

Ngày 23/9/2004 UBND Thành phố Hải Phòng ra quyết định số 2519/QĐUB chuyển đổi Công ty bia Hải Phòng là Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần bia Hải Phòng. Công ty cổ phần bia Hải Phòng được thành lập với số vốn điều lệ là 25.500.200.000 VNĐ, với tỷ lệ vốn của cổ đông nhà nước là 65 %, vốn của các cổ đông trong doanh nghiệp là 29,5%, vốn của các cổ đông ngoài doanh nghiệp là 5,5%. Công ty cổ phần Bia Hải Phòng chính thức hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203001024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hải Phòng cấp ngày 20/09/2004. Tháng 10 năm 2005, UBND Thành Phố Hải Phòng đồng ý chuyển nhượng phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần bia Hải Phòng cho Tổng Công ty Bia – Rươụ – Nước giải khát Hà Nội (theo thông báo số 4510/UBND-KHTH, ngày 24/8/2005) và Hội đồng Quản trị Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội đồng ý nhận chuyển nhượng phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần bia Hải Phòng (số 45/QĐ-TCKT ngày 06/09/2005). Công ty cổ phần bia Hải Phòng gia nhập Tổng công ty Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con.

Nhân dịp lễ kỷ niệm 55 năm thành lập  tại Nhà hát thành phố, Công ty cổ phần bia Hà Nội - Hải Phòng đã đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

Công ty Cổ phần Bia Hà Nội – Hải Phòng

Địa chỉ:  số 16 Lạch Tray – Ngô Quyền – Hải Phòng.

Website: https://biahaiphong.vn/

 


TRUNG TÂM NIÊN LỊCH VIỆT NAM - TỔ CHỨC KỶ LỤC VIỆT NAM (Tháng 6/2020)


 

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Content2 (mobil)
content2