0_Cong-Ty-than-co-phan-than-Nui-Beo_congtrinhkhaitha.jpg

[VietKings – Niên lịch Việt Nam 2020] 35 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (3/7/1985 – 3/7/2020)

03-07-2020

[VIETKINGS – NIÊN LỊCH] Công ty Cổ phần Than Núi Béo là một công trình hợp tác hữu nghị giữa Liên Xô (cũ) và Việt Nam, do Liên Xô thiết kế và đầu tư xây dựng. Mỏ được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 214-CT ngày 3/7/1985.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 1 của 108 trang (1071 bài)12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2