677_CT Xang dau chat dot HN h1.jpg

Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội: 34 năm hình thành và phát triển

22-08-2012

(Niên Lịch) Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội tiền thân là Công ty Chất đốt Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 5009/QĐ-UB ngày 24/8/1978 trên cơ sở một số đơn vị thuộc Sở Thương nghiệp Hà Nội (nay là Sở Công thương Hà Nội), bao gồm:  

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 103 của 113 trang (1129 bài)Đầu<...101102103104105...>Cuối
Content2 (mobil)
content2