685_CT hang Hai h1.jpeg

Công ty cổ phần Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật Hàng Hải: Sức trẻ tạo nên thành công

13-08-2012

(Niên Lịch) Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng hải là Doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 2375/QĐ-BGTVT ngày 14/08/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Cung ứng và Dịch vụ Hàng hải I, trực thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty cổ phần, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0203000582 ngày 29/09/2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng cấp.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 110 của 115 trang (1148 bài)Đầu<...106107108109110...>Cuối
Content2 (mobil)
content2