0_AR-311019998.jpg

Doanh nhân gốc Việt Tăng Thái Hậu: Từ 'cảm giác lái' đến tân Giám đốc sản phẩm Ford toàn cầu

05-06-2017

Với cương vị mới Tăng Thái Hậu sẽ chỉ đạo hoàn toàn thiết kế, kỹ thuật và sản xuất để đưa những mẫu xe mới ra thị trường.

Content1 (mobil)
content1
Trang 3 của 82 trang (820 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2