0_viettel-lot-top-30-thuong-hieu-gia-tri-nhat-the-gi.jpg

Viettel vào top 30 thương hiệu viễn thông giá trị nhất thế giới 2020

05-05-2020

Viettel là nhà mạng có chỉ số sức mạnh thương hiệu tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu. Giá trị thương hiệu Viettel đạt 5,8 tỷ USD xếp thứ 28 thế giới, thứ 9 tại Châu Á và thứ nhất tại Đông Nam Á.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 4 của 109 trang (1088 bài)Đầu<12345...>Cuối
Content2 (mobil)
content2