0_ajinomoto_emgd.jpg

Nguyên tắc ‘vàng’ trong kinh doanh của Ajinomoto Việt Nam

27-02-2018

Hơn 26 năm thành lập và phát triển tại Việt Nam, Công ty Ajinomoto Việt Nam nói riêng và tập đoàn Ajinomoto nói chung luôn theo đuổi nguy��n tắc kinh doanh “vàng” là ASV (Ajinomoto Group Creating Shared Value) - Hoạt động tạo lập giá trị chung của Tập đoàn Ajinomoto.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 6 của 92 trang (920 bài)Đầu<...678910...>Cuối
Content2 (mobil)
content2