234_CT CP DP Viet My h01.jpg

Công ty CP Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ: Điểm đến của ngành y tế

23-08-2012

  (Niên lich) Công ty cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thi��t bị y tế Việt Mỹ được thành lập ngày 26/8/2002. Công ty được thành lập bởi 3 cổ đông sáng lập là Công ty TNHH SX-TM TTB Y tế Mặt Trời (The Sun Co.), Công ty Dược vật tư y tế Bình Phước (nay là Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Dopharco) và Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp Sài Gòn (Incommex Saigon) với số vốn điều lệ ban đầu là 15 tỷ đồng.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 85 của 97 trang (962 bài)Đầu<...8182838485...>Cuối
Content2 (mobil)
content2