389_h2.jpeg

Vĩnh Hoàn: Công nghệ sản xuất collagen từ da cá tra

08-08-2012

Ngày 7/8, Công ty cổ phần Vĩnh Hoàn tại tỉnh Đồng Tháp đã đón nhận công nghệ cao sản xuất collagen từ da cá tra do Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 92 của 95 trang (947 bài)Đầu<...9192939495>Cuối
Content2 (mobil)
content2