395_h1.jpeg

VDB và SHB sẽ giúp Bianfishco khắc phục khó khăn

01-08-2012

Ngày 31/7, ông Trần Văn Trí - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần thủy sản Bình An (Bianfishco) cho biết Bianfishco vừa ký biên bản thỏa thuận hợp tác với Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn-Hà Nội (SHB) đồng ý giải cứu Bianfishco khắc phục khó khăn, tái cấu trúc lại tài chính.

Content1 (mobil)
content1nhasangnghiep
Trang 92 của 92 trang (919 bài)Đầu<...9192
Content2 (mobil)
content2